FARDELLS

Vaig començar aquesta en veure per la televisió imatges de gent que fugia de la seua terra, intentant deixar enrere les guerres que assolaven els seus països. Vaig veure fileres de persones amb les seues pertinences dins de maletes, però també vaig veure unes altres, especialment majors, que portaven els seus béns embolicats amb mocadors.
Aquest fet em va portar a la memòria, molt especialment, als desplaçats de la nostra Guerra Civil. També em va fer recordar a les meues àvies, que portaven les seues coses dins d’un fardell, un embolcall per a mi misteriós, que encuriosia una xiqueta que volia saber el que n’hi havia a l’interior d’aquest sac.